Sme deti z Čiech a zo Sovenska. Během celého školního roku budeme poznávat svět Ferdy Mravence. Budeme spoznávať svet hmyzu, rozprávky, nových kamarátov. Tak vstupte a podívejte se, co všechno jsme spolu zažili ...
Všetky naše aktivity z projektu nájdete tu v horných záložkách

Ferdo a plán

Toto som ja - Ferdo Mravec
Tohle jsem já - Ferda Mravenec


Ferda a jeho kamarádi

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2014/01/ferda-jeho-kamaradi.html

Náš Ferdo Mravec 

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2013/12/nas-ferdo-mravec.html

Ferdo na Medzinárodný deň školských knižníc

 http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2013/12/blog-post.html

Ferdovi kamaráti

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2013/12/ferdovi-kamarati.html 


Obrázky podle ilustrací z knížky

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2014/01/obrazky-podle-ilustraci-z-knizky.htmlIlstrácie básní na tému Mravčk v aute

http://putovaniesferdou.blogspot.sk/2014/06/balicek-nase-basnicky.html

A toto je môj plán projektu
A toto je můj plán projektu
 

November/Listopad

Hneď na začiatku sme predstavili sami seba, naše školy a mestá.
Hned na začátku jsme představili sami sebe, naše školy a města.December/Prosinec


Predstavili sme hlavného hrdinu Ferda Mravca detskými kresbami.Deti si napísali listy a vymenili vianočné pozdravy v balíčkoch. Poslali sme si knihy Putovanie Ferda Mravca v cudzích jazykoch (slovenčine a češtine). Rodičia  deti písali do padletu novoročné priania.
Představili jsme hlavního hrdiny Ferdy Mravence dětskými kresbami.Deti si napsali dopisy a vyměnili vánoční pozdravy v balíčcích. Poslali jsme si knihy Putování Ferdy Mravence v cizích jazycích (češtině). Rodiče děti psali do padletu novoroční přání.
Január/Leden

Kreslili sme ilustrácie z knihy príbehov Ferda Mravca. Prečítali sme 1. príbeh v materinskom a hneď aj v cudzom jazyku. Vymysleli a vypracovali sme pracovný list (úlohy) k 1. príbehu. Nahrali sme divadlo k 1. príbehu a nakreslili k nemu ilustrácie.
Kreslili jsme ilustrace z knihy příběhů Ferdy Mravence. Přečetli jsme 1. příběh v mateřském a hned i v cizím jazyce. Vymysleli a vypracovali jsme pracovní list (úkoly) k 1. příběhu. Nahráli jsme divadlo k 1. příběhu a nakreslili k němu ilustrace.


 
Február/Únor

Prečítali sme 2. a 3. príbeh v materinskom a hneď aj v cudzom jazyku. Vymysleli a vypracovali sme pracovný list (úlohy) k 2. a 3. príbehu. Nahrali sme divadlá k 2. a 3. príbehu. Čítali sme príbehy v cudzom jazyku. Mali sme Skype hovor, pri ktorom sme sa predstavili rodičom žiakov a vedeniu školy v Rosiciach.
Přečetli jsme 2. a 3. příběh v mateřském a hned i v cizím jazyce. Vymysleli a vypracovali jsme pracovní list (úkoly) k 2. a 3. příběhu. Nahráli jsme divadla k 2. a 3. příběhu. Četli jsme příběhy v cizím jazyce. Měli jsme Skype hovor, při kterém jsme se představili rodičům žáků a vedení školy v Rosicích.


 

Marec/Březen

Prečítali sme 3. až 6. príbeh v materinskom a hneď aj v cudzom jazyku. Vymysleli a vypracovali sme pracovný list (úlohy) k 3. až 6. príbehu. Čítali sme príbehy v cudzom jazyku. Nahrali sme divadielka k 3. až 6. príbehu. 
Přečetli jsme 3. 6. příběh v mateřském a hned i v cizím jazyce. Vymysleli a vypracovali jsme pracovní list (úkoly) k 3. 6. příběhu. Četli jsme příběhy v cizím jazyce. Nahráli jsme divadélka k 3. 6. příběhu.

 


Apríl/Duben

Prečítali sme 7. až 9. príbeh v materinskom a hneď aj v cudzom jazyku. Vymysleli a vypracovali sme pracovný list (úlohy) k 7. až 9. príbehu. Nahrali sme divadielka k 7. až  9. príbehu. Čítali sme príbehy v cudzom jazyku. Opäť si deti napísali listy a veľkonočné pozdravy a poslali si ich v balíčkoch poštou.
Přečetli jsme 7. 9. příběh v mateřském a hned i v cizím jazyce. Vymysleli a vypracovali jsme pracovní list (úkoly) k 7. 9. příběhu. Nahráli jsme divadélka k 7. 9. příběhu. Četli jsme příběhy v cizím jazyce. Opět si děti napsali dopisy a velikonoční pozdravy a poslali si je v balíčcích poštou.


 


Máj/Květen  


Prečítali sme 10. až 17. príbeh v materinskom a hneď aj v cudzom jazyku. Vymysleli a vypracovali sme pracovný list (úlohy) k 10. až 17. príbehu. Čítali sme príbehy v cudzom jazyku. Vymysleli sme krížovky so slovami v cudzom jazyku. Mali sme spolu Skype hovor, pri ktorom sme si navzájom poslali krížovky. Tajničky z krížovky nám poslúžili ako ďalšia úloha pre deti, ale aj ich rodičov. Tou bola tvorba básní na tému Mravček v aute (tajnička z krížovky).
Přečetli jsme 10. 17. příběh v mateřském a hned i v cizím jazyce. Vymysleli a vypracovali jsme pracovní list (úkoly) k 10. 17. příběhu. Četli jsme příběhy v cizím jazyce. Vymysleli jsme křížovky se slovy v cizím jazyce. Měli jsme spolu Skype hovor, při kterém jsme si navzájem poslali křížovky. Tajenky z křížovky nám posloužily jako další úkol pro děti, ale i jejich rodičů. Tou byla tvorba básní na téma Mraveneček v autě (tajenka z křížovky).


 


Jún/Červen 


Poslali sme si básničky, ktoré deti vymysleli spolu s rodičmi na tajničku z krížovky. Básničky si poslali opäť v balíčkoch a pridali pekné ilustrácie. Dočítame posledné tri príbehy, vyriešime posledné pracovné listy. Zo všetkých divadielok vytvoríme interaktívnu knihu Putovanie Ferda Mravca - divadielka a interaktívnu knihu Putovanie Ferda Mravca - pracovné listy.
Poslali jsme si básničky, které děti vymysleli spolu s rodiči na tajenku z křížovky. Básničky si poslali opět v balíčcích a přidali pěkné ilustrace. Dočteme poslední tři příběhy, vyřešíme poslední pracovní listy. Ze všech divadielok vytvoříme interaktivní knihu Putování Ferdy Mravence - divadélka a interaktivní knihu Putování Ferdy Mravence - pracovní listy.


 
 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára